INNHOLD

Harmoniske vendinger

Om å gjennkjenne harmoniske strukturer i musikk

« Tilbake til forsiden

Kapittel 5: Dominantens submediant/Tonika mediant

Treklangen som springer ut fra en tonearts tredje trinn kalles dominantens submediant (Ds) eller tonika mediant (Tm). Akkordens funksjon i den aktuelle sammenhengen bestemmer hvorvidt benevnelsen Ds eller Tm brukes. Dette gjelder imidlertid kun dersom hovedtonearten er en durtoneart. I moll har tredjetrinnsakkorden et sterkere slektskap med tonika enn med dominant, og benevnes derfor tonika mediant.

Ds/Tm regnes for å være en bitreklang. I likhet med majoriteten av de andre bitreklangene, har akkorden motsatt tonekjønn av hovedtonearten.

Tredjetrinnsakkorden er den mins brukte av bitreklangene, og det finnes få harmoniske grunnmønstre som inneholder akkorden. Akkordprogresjonene nedenfor er derfor eksempler på situasjoner der funksjonen kan dukke opp, snarere enn harmoniske standardmønstre. De tre første eksemplene viser bruk av Ds/Tm i dursatser, de øvrige viser hvordan akkorden kan benyttes i mollsatser.

 

Ds etter dominant

Ds etter d


 

Tredjetrinnsakkorden fungerer i eksempelet over som en variasjons- eller fargeleggingsakkord i forhold til dominanten. På grunn av sitt funksjonelle slektskap til dominanten kalles akkorden i slike tilfeller Ds. Ds videreføres i mange tilfeller til subdominant.


 

Ds etter Ts

Ds etter ts


 

I eksempelet over fungerer akkordene Ts og Ds som en sekvensering av T og D. Ds kan etterfølge Ts også i andre sammenhenger.
 
 

Innspillinger tilknyttet bokens oppgaver

 

“Canon”
 

 

“Tenn lys”
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se youtubeklippet under for en humoristisk gjennomgang av harmonikken i Pachelbels kanon.
 


 

Tm etter tonika

Tm etter T


 

Akkorder som ligger i tersavstand fra hverandre er vanlig i harmoniske forløp, og i de fleste tilfeller er tersforbindelsene fallende. Tonika som ettrfølges av Tonika mediant er et av de vanligste eksemplene på stigende tersforbindelser.
 

Share

« Tilbake til forsiden


Alt innhold: Maria Medby Tollefsen © • Musikkutdrag er brukt med tillatelse.
Webutvikling: ITA/Result, UiT Norges Arktiske Universitet

TIPS!

Klikk her for å få opp innholdsfortegnelse som du kan navigere med.

Klikk utenfor menyen for å lukke den igjen.