INNHOLD

Harmoniske vendinger

Om å gjennkjenne harmoniske strukturer i musikk

« Tilbake til forsiden

kapittel 4: Subdominantens submediant

Ss etter subdominant

I dursats

T-S-Ss-D-T.xml

I mollsats

T-S-Ss-D-T,langsom,moll.xml

Innspillinger tilknyttet bokens oppgaver

 

“Passepied en rondeau”

 

“Freudig Begrüßen”


 

Ss i andre sammenhenger

 

Innspillinger tilknyttet bokens oppgaver

 

“Love is all around”

 

“Nkosi Sikelel´i Afrika”

 


 

Tilleggstoner på Ss

Den vanligste tillegstonen på Ss er liten septim, både i dur- og mollsats. I pop, jazz og beslektede sjangere kalles funksjonen Ss7. I den klassiske musikktradisjonen er det vel så vanlig å beskrive den som subdominant med sekst i bass.
Som nevnt over, brukes Ss sjelden som treklang i mollsats. Den vanligste varianten av funksjonen er dermed med tillagt septim (se 251-progresjon i mollsats for eksempel). Nedenfor kan du høre et eksempel på Ss7 i dursats.

Ss7 i dursats

Ss7

Innspilling kommer.

Share

« Tilbake til forsiden


Alt innhold: Maria Medby Tollefsen © • Musikkutdrag er brukt med tillatelse.
Webutvikling: ITA/Result, UiT Norges Arktiske Universitet

TIPS!

Klikk her for å få opp innholdsfortegnelse som du kan navigere med.

Klikk utenfor menyen for å lukke den igjen.