INNHOLD

Harmoniske vendinger

Om å gjennkjenne harmoniske strukturer i musikk

« Tilbake til forsiden

Kapittel 2: Dominantforholdninger

En forholdningsakkord er en akkord der enkelte akkordtoner midlertidig er byttet ut. I en dominantforholdning er det akkordens ters og eventuelt kvint som byttes ut med tonen(e) som ligger ett skalatrinn over. Det skapes spenning mellom akkordens grunntone og forholdningstonene. Spenningen forløses når forholdningstonene endres til regulære akkordtoner. Forholdninger kommer alltid på betont tid i takten, og en dominantforholdning oppløses vanligvis i en dominantakkord.

Nedenfor kan du lytte til de to vanligste dominantforholdningene, nemlig dominant kvart-sekstforholdningen og dominant kvart-kvintforholdningen.

Dominant med kvart-sekstforholdning

I dursats

d64,dur.xml

 

I dominant kvart-sekstforholdningen byttes dominantakkordens ters og kvint ut med kvart og sekst. Legg merke til at tonene i forholdningen er de samme som i en tonika med kvint i bass. Når akkorden faller på betont tid, vil forholdningstonenes spenning mot dominantakkorden gjøre at akkorden har dominantisk funksjon. Når den samme akkorden kommer på ubetont tid, mister den sin spenning mot dominanten. I slike situasjoner kalles den tonika med kvint i bass.

 

Tonal kadens med kvart-sekstforholdning på dominant (dursats)

D64.xml


 
 

Dominant med kvart-sekstforholdning i mollsats

d64,moll.xml


 
 

Tonal kadens med kvart-sekstforholdning på dominant (mollsats)

D64.xml

 
 

Innspillinger tilknyttet bokens oppgaver

 

“Das klinget so herrlich”
 

 

“Das klinget”, a capella kor.
 

 

“Mr. Duports minuet”
 

 

“Dona nobis pacem”
 

 

“Kvartett nr 1. Sats 4:Rondo”
 

 

“Hornkonsert i eb-dur, k.477”
 

 

 

Dominant med kvart-kvintforholdning

I dursats

D54tett


 
 

D54spredt


 

Eksemplene over viser kvart-kvintforholdningen i to varianter: I den første ligger kvarten i forholdningen i sekundavstand med kvinten, i den andre ligger disse to tonene i septimavstand.
 

I det følgende eksempelet er septim lagt til både forholdningsakkorden og den etterfølgende dominanten.
 

D54tett7


 
 

Tonal kadens med kvart-kvintforholdning på dominant (dursats)

D54.xml


 
 

Dominant med kvart-kvintforholdning i mollsats

D54tett,moll


 
 

D54tett7,moll


 
 

Tonal kadens med kvart-kvintforholdning på dominant (mollsats)

D54,moll


 
 

Kvart-kvintforholdning og kvart-sekstforholdning

Her spilles først dominant med kvart-kvintforholdning, så dominant med kvart-sekstforholdning. Lytt til forskjellen. Eksempelet spilles i a-moll.
 
D54 kontra d64_0001


 
 

Innspillinger tilknyttet bokens oppgaver

 

“Kvartett nr 1 for fløyte, op 5”
 

 

“Lascia ch´io pianga”
 
Share

« Tilbake til forsiden


Alt innhold: Maria Medby Tollefsen © • Musikkutdrag er brukt med tillatelse.
Webutvikling: ITA/Result, UiT Norges Arktiske Universitet

TIPS!

Klikk her for å få opp innholdsfortegnelse som du kan navigere med.

Klikk utenfor menyen for å lukke den igjen.