INNHOLD

Harmoniske vendinger

Om å gjennkjenne harmoniske strukturer i musikk

« Tilbake til forsiden

Kapittel 1: Hovedtreklangene i dur og moll

 

 

 

Dominant i omvendinger (her vist i dursats)

 

“Symfoni nr 8 i g-dur, sats 2”

 

“La tempesta di mare”

 

Tonal kadens med subdominant i andreomvending (her vist i dur)

tonalkadens,s65,2.omv.xml

Subdominant i andreomvending har ofte tillagt sekst. Unntaket er når akkorden fungerer som en dreieakkord mellom to tonikaer; da består den av ordinære treklangstoner, med kvint i bass.

 

Innspillinger tilknyttet bokens oppgaver

 

“Polonaise for Anna Magdalena Bach”, innspilling med cembalo

 

“Polonaise for A. M. Bach”, langsom innspilling med piano


Tonika med ters i bass (førsteomvending)

 

Tonikaomlegging.xml

 

Når tonika står i førsteomvending, mister den noe av sin funksjon som hvileakkord. I de tilfeller der akkorden etterfølger tonika i grunnstilling, kan den sees på som en fargelegging av tonikaakkorden. Dersom den videreføres til subdominant, vil den i tillegg kunne oppleves dominantisk i forhold til subdominanten. Tonika med ters i bass brukes både i dur og i moll.

 

T3.xml

 

Innspillinger tilknyttet bokens oppgaver

 

“Sonate i g-moll”

 

 

 

Share

« Tilbake til forsiden


Alt innhold: Maria Medby Tollefsen © • Musikkutdrag er brukt med tillatelse.
Webutvikling: ITA/Result, UiT Norges Arktiske Universitet

TIPS!

Klikk her for å få opp innholdsfortegnelse som du kan navigere med.

Klikk utenfor menyen for å lukke den igjen.